Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 18-02-2019  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 05/9/2018  

       Thời khóa biểu buổi sáng.....

       Thời khóa biểu buổi chiều.....

       Thời khóa biểu buổi Thể dục - Quốc phòng.....

CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 14/1/2019 (09-01-2019)
Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 01/10/2018 (29-09-2018)
Lịch làm việc tuần 24 (từ 18/2/2019 đến 24/2/2019)
Lịch công tác tháng 02 năm 2018
Lịch công tác tháng 01 năm 2019
Lịch công tác tháng 12 năm 2018
Lịch công tác tháng 11 năm 2018