Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 16-01-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 05/9/2016  

Tải về.....

CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu Thể dục và Quốc phòng HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017 (15-01-2017)
Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017 (14-01-2017)
Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 28/11/2016 (26-11-2016)
Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 31/10/2016 (31-10-2016)
Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 3/10/2016 (có bổ sung...) (01-10-2016)
Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 19/9/2016 (21-09-2016)
Lịch làm việc tuần 20 (từ 16/1/2017 đến 22/1/2017)
Lịch công tác tháng 01 năm 2017
Lịch làm việc tuần 18 (từ 2/1/2017 đến 8/1/2017)
Lịch làm việc tuần 17 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)
Lịch làm việc tuần 16 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)