Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 26-07-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 03/4/2017  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 06/03/2017  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 02/02/2017 (Thứ Năm, mồng 6 Âm lịch)  

  Thời khóa biểu Thể dục và Quốc phòng HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017 (bổ sung)  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 28/11/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 31/10/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 3/10/2016 (có bổ sung...)  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 19/9/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 05/9/2016  

Lịch làm việc tuần 36 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
Lịch làm việc tuần 35 (từ 8/5/2017 đến 14/5/2017)
Lịch làm việc tuần 34 (từ 1/5/2017 đến 7/5/2017)
Lịch làm việc tuần 33 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)
Lịch làm việc tuần 32 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)