Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 19-04-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 02/4/2018  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 5/3/2018  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 29/01/2018  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 15/01/2018  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 06/11/2017  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 09/10/2017  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 18/9/2017  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 05/9/2017  

Lịch làm việc tuần 32 (từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)
Lịch làm việc tuần 31 (từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)
Lịch công tác tháng 4 năm 2018
Lịch làm việc tuần 30 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)
Lịch làm việc tuần 29 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)