Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 23-03-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 06/03/2017  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 02/02/2017 (Thứ Năm, mồng 6 Âm lịch)  

  Thời khóa biểu Thể dục và Quốc phòng HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017  

  Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 16/01/2017 (bổ sung)  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 28/11/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 31/10/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 3/10/2016 (có bổ sung...)  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 19/9/2016  

  Thời khóa biểu HK1 áp dụng từ ngày 05/9/2016  

Lịch làm việc tuần 28 (từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)
Lịch làm việc tuần 27 (từ 13/3/2017 đến 19/3/2017)
Lịch làm việc tuần 26 (từ 6/3/2017 đến 12/3/2017)
Lịch công tác tháng 03 năm 2017
Lịch làm việc tuần 25 (từ 27/2/2017 đến 5/3/2017)