Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 26-07-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
Hội cựu giáo chức
  Ban vận động thành lập chi hội cựu giáo chức  

Ban vận động thành lập chi hội cựu giáo chức trường THPT Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng

Ban vận động thành lập chi hội cựu giáo chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Bà Phan Thị Hồng Vân Trưởng Ban
2 Ông Tào Lương Quang Phó Ban
3 Ông Lê Văn Thưởng Ủy viên
4 Bà Trần Thị Ngọc Bích Ủy viên
5 Bà Trần Thị Tuyết Nha Ủy viên

Lịch làm việc tuần 36 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
Lịch làm việc tuần 35 (từ 8/5/2017 đến 14/5/2017)
Lịch làm việc tuần 34 (từ 1/5/2017 đến 7/5/2017)
Lịch làm việc tuần 33 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)
Lịch làm việc tuần 32 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)