Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 26-02-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
Đảng bộ
   

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
NHIỆM KỲ: 2015-2020

Ban Thường vụ

1 Nguyễn Quang Hưng  Bí thư Đảng bộ
2 Nguyễn Thị Thảo Sương  Phó bí thư Đảng bộ
3 Đoàn Thị Hạnh  Chủ nhiệm UBKT
Ban Chấp hành
1 Nguyễn Quang Hưng  Bí thư Đảng bộ
2 Nguyễn Thị Thảo Sương  Phó bí thư Đảng bộ
3 Đoàn Thị Hạnh  Chủ nhiệm UBKT
4 Lê Phước Bình  Ủy viên
5 Nguyễn Chiến  Ủy viên 
6 Nguyễn Nghĩa Phương  Ủy viên 
7 Trần Thị Thanh Nguyệt  Ủy viên 
8 Nguyễn Thị Tố Uyên  Ủy viên 
9 Đinh Thị Ngọc Gái  Ủy viên
Chi bộ Toán (15 đồng chí; Nữ: 11)
1 Nguyễn Thị Tố Uyên  Bí thư
2 Nguyễn Chiến  Phó bí thư
3 Cao Thị Nguyệt Hoa  Chi ủy viên
4 Trần Thị Quỳnh Ân  
5 Nguyễn Thị Bắc  
6 Nguyễn Thị Hà Cẩm  
7 Lê Vũ Ngọc Châu  
8 Huỳnh Công Hải  
9 Lê Phước Bình  
10 Bùi Thị Thùy Lâm  
11 Phạm Thanh Lê  
12 Nguyễn Thị Việt Thảo  
13 Nguyễn Thị Thu Trang  
14 Nguyễn Thị Phương Anh  
15 Lưu Văn Tiến Xinh  
Chi bộ Ngữ Văn (12 đồng chí; Nữ: 11)
1 Nguyễn Thị Diệu Trang  Bí thư
2 Nguyễn Thị Thục Quyên  Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Thúy Diễm  Chi ủy viên
4 Lê Thị Như Hạnh  
5 Nguyễn Thị Thu Hiền  
6 Hoàng Thị Lệ Minh  
7 Đỗ Thị Cẩm Nhung  
8 Nguyễn Nghĩa Phương  
9 Võ Thị Trâm  
10 Trang Huyễn Trinh  
11 Hồ Thị Tính  
12 Nguyễn Thị Thúy Trân  
Chi bộ Sử - Địa - Công dân (6 đồng chí; Nữ: 6)
1 Đinh Thị Ngọc Gái  Bí thư
2 Phạm Thị Xuân Hương  
3 Nguyễn Thị Lệ  
4 Nguyễn Thị Phương Lệ  
5 Lê Thị Ngọc Linh  
6 Lê Thị Thanh Thủy  
Chi bộ Ngoại Ngữ (9 đồng chí; Nữ: 9)
1 Lê Thị Kim Dung  Bí thư
2 Hoàng Ngô Huệ Tâm  Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Hoài Thu  Chi ủy viên
4 Mai Trần Đoan Anh  
5 Hoàng Thị Linh Hương  
6 Đặng Nguyễn Quỳnh Nhi  
7 Nguyễn Thi Thảo Sương  
8 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh  
9 Hồ Thị Hương Giang  
Chi bộ Hóa - Sinh (13 đồng chí; Nữ: 11)
1 Vũ Tuấn Anh  Bí thư
2 Hoàng Thị Trâm Anh  Phó bí thư
3 Lê Thị Thắm  Chi ủy viên
4 Nguyễn Thị Phương Chi  
5 Phan Thanh Đức  
6 Huỳnh Thị Thanh Hương  
7 Phan Thị Thu Huyền  
8 Phạm Thị Bích Liên  
9 Phạm Thị Tuyết Mai  
10 Hoàng Châu Thanh Thảo  
11 Đoàn Thị Hạnh  
12 Trần Thị Vũ Thủy  
13 Võ Nguyễn Quỳnh Trang  
14 Nguyễn Trương Thiện Vũ  
Chi bộ Tin học - Văn phòng (7 đồng chí; Nữ: 1)
1 Trần Văn Dy  Bí thư
2 Dương Thanh Hùng  Phó bí thư
3 Hà Thị Minh Châu  
4 Nguyễn Mạnh Huy  
5 Trần Văn Quang  
6 Nguyễn Vinh  HH 30 năm
7 Huỳnh Phước Lực  
Chi bộ Lý - Công nghệ (9 đồng chí; Nữ: 6)
1 Trần Thị Thanh Nguyệt  Bí thư
2 Nguyễn Thị Hồng Anh  Phó bí thư
3 Lưu Văn Chế  
4 Đặng Thị Cúc  
5 Võ Lê Phương Dung  
6 Trần Văn Khương  
7 Phan Thị Hồng Loan  
8 Lê Thị Minh Hạnh  
9 Nguyễn Mậu Thắng  
Chi bộ Thể dục - Quốc phòng (7 đồng chí; Nữ: 4)
1 Trần Cảnh Trinh  Bí thư
2 Phan Thị Nhuận  
3 Lưu Văn Hoàn  
4 Đậu Thị Liên  
5 Nguyễn Thị Thu Phương  
6 Hồ Thị Bích Thủy  
7 Lộc Văn Tuấn  
Tổng cộng: 79 đồng chí (20 nam; 59 nữ)
(Tính đến ngày 15/9/2017)
Lịch làm việc tuần 25 (từ 26/2/2018 đến 4/3/2018)
Lịch làm việc tuần 24 (từ 19/2/2018 đến 25/2/2018)
Lịch công tác tháng 2 năm 2018
Lịch làm việc tuần 23 (từ 5/2/2018 đến 11/2/2018)
Lịch làm việc tuần 22 (từ 29/1/2018 đến 4/2/2018)