Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 24-08-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
Đảng bộ
   

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
NHIỆM KỲ: 2015-2020

Ban Thường vụ

1 Trần Văn Quang  Bí thư Đảng bộ
2 Nguyễn Thị Thảo Sương  Phó bí thư Đảng bộ
3 Đoàn Thị Hạnh  Chủ nhiệm UBKT
Ban Chấp hành
1 Trần Văn Quang  Bí thư Đảng bộ
2 Nguyễn Thị Thảo Sương  Phó bí thư Đảng bộ
3 Đoàn Thị Hạnh  Chủ nhiệm UBKT
4 Lê Phước Bình  Ủy viên
5 Nguyễn Chiến  Ủy viên 
6 Nguyễn Nghĩa Phương  Ủy viên 
7 Trần Thị Thanh Nguyệt  Ủy viên 
8 Nguyễn Thị Tố Uyên  Ủy viên 
9 Đinh Thị Ngọc Gái  Ủy viên
Chi bộ Toán (15 đồng chí; Nữ: 12; Dự bị: 1)
1 Nguyễn Thị Tố Uyên  Bí thư
2 Nguyễn Chiến  Phó bí thư
3 Lê Phước Bình  Chi ủy viên
4 Trần Thị Quỳnh Ân  
5 Nguyễn Thị Bắc  
6 Nguyễn Thị Hà Cẩm  
7 Lê Vũ Ngọc Châu  
8 Huỳnh Công Hải  
9 Cao Thị Nguyệt Hoa  
10 Bùi Thị Thùy Lâm  
11 Phạm Thanh Lê  
12 Hạ Thị Kim Thanh  
13 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo  
14 Nguyễn Thị Thu Trang  
15 Nguyễn Thị Phương Anh  Dự bị
Chi bộ Ngữ Văn (13 đồng chí; Nữ: 11; Dự bị: 4)
1 Nguyễn Nghĩa Phương  Bí thư
2 Nguyễn Lương Hoàng Vũ  Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Diệu Trang  Chi ủy viên
4 Lê Thị Như Hạnh  
5 Nguyễn Thị Thu Hiền  
6 Hoàng Thị Lệ Minh  
7 Đỗ Thị Cẩm Nhung  
8 Nguyễn Thị Thục Quyên  
9 Võ Thị Trâm  
10 Nguyễn Thị Thúy Diễm  Dự bị
11 Trang Huyễn Trinh  Dự bị
12 Hồ Thị Tính  Dự bị
13 Nguyễn Thị Thúy Trân  Dự bị
Chi bộ Sử - Địa - Công dân (6 đồng chí; Nữ: 6)
1 Đinh Thị Ngọc Gái  Bí thư
2 Phạm Thị Xuân Hương  Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Lệ  
4 Nguyễn Thị Phương Lệ  
5 Lê Thị Ngọc Linh  
6 Lê Thị Thanh Thủy  
Chi bộ Ngoại Ngữ (9 đồng chí; Nữ: 9)
1 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh  Bí thư
2 Hoàng Thị Linh Hương  Phó bí thư
3 Hoàng Ngô Huệ Tâm  Chi ủy viên
4 Mai Trần Đoan Anh  
5 Lê Thị Kim Dung  
6 Đặng Nguyễn Quỳnh Nhi  
7 Nguyễn Thi Thảo Sương  
8 Nguyễn Thị Hoài Thu  
9 Hồ Thị Hương Giang  
Chi bộ Hóa - Sinh (13 đồng chí; Nữ: 11)
1 Đoàn Thị Hạnh  Bí thư
2 Vũ Tuấn Anh  Phó bí thư
3 Hoàng Thị Trâm Anh  Chi ủy viên
4 Nguyễn Thị Phương Chi  
5 Phan Thanh Đức  
6 Huỳnh Thị Thanh Hương  
7 Phan Thị Thu Huyền  
8 Phạm Thị Bích Liên  
9 Phạm Thị Tuyết Mai  
10 Hoàng Châu Thanh Thảo  
11 Lê Thị Thắm  
12 Trần Thị Vũ Thủy  
13 Võ Nguyễn Quỳnh Trang  
Chi bộ Tin học - Văn phòng (8 đồng chí; Nữ: 1; Dự bị: 1)
1 Trần Văn Dy  Bí thư
2 Dương Thanh Hùng  Phó bí thư
3 Hà Thị Minh Châu  
4 Nguyễn Mạnh Huy  
5 Trần Văn Quang  
6 Nguyễn Sáng  
7 Nguyễn Vinh  
8 Huỳnh Phước Lực  Dự bị
Chi bộ Lý - Công nghệ (9 đồng chí; Nữ: 7; Dự bị: 1)
1 Trần Thị Thanh Nguyệt  Bí thư
2 Lưu Văn Chế  Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Hồng Anh  
4 Đặng Thị Cúc  
5 Võ Lê Phương Dung  
7 Trần Văn Khương  
7 Nguyễn Thị Phương Lan  
8 Phan Thị Hồng Loan  
9 Lê Thị Minh Hạnh  Dự bị
Chi bộ Thể dục - Quốc phòng (7 đồng chí; Nữ: 4; Dự bị: 1)
1 Phan Thị Nhuận  Bí thư
2 Trần Cảnh Trinh  Phó bí thư
3 Lưu Văn Hoàn  
4 Đậu Thị Liên  
5 Nguyễn Thị Thu Phương  
6 Hồ Thị Bích Thủy  
7 Lộc Văn Tuấn  Dự bị
Tổng cộng: 80 đồng chí (19 nam; 61 nữ; 8 dự bị)
(Tính đến ngày 20/11/2016)
Lịch làm việc tuần 36 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
Lịch làm việc tuần 35 (từ 8/5/2017 đến 14/5/2017)
Lịch làm việc tuần 34 (từ 1/5/2017 đến 7/5/2017)
Lịch làm việc tuần 33 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)
Lịch làm việc tuần 32 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)