Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 18-03-2019  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
Công đoàn
   

Ban chấp hành

 1 Nguyễn Thị Phương Lệ  Chủ tịch
 2 Nguyễn Gia Công  Phó chủ tịch
3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Ủy viên
 4 Nguyễn Thị Hà Cẩm  Ủy viên
 5 Phan Thị Hồng Loan  Ủy viên
 6 Nguyễn Thị Diệu Trang  Ủy viên 

 Ủy ban kiểm tra

 1 Phan Thị Hồng Loan  Trưởng ban
 2 Nguyễn Thị Linh Hương  Ủy viên
 3 Hoàng Thị Trâm Anh  Ủy viên

 Ban thanh tra nhân dân

 1 Ngô Văn Phúc  Trưởng ban
 2 Nguyễn Thị Thảo Sương  Ủy viên
 3 Nguyễn Gia Công  Ủy viên
 4 Trần Thị Diễm Phương  Ủy viên

Tổ trưởng Công đoàn

 1    Tổ Toán
 2 Đặng Thị Cúc  Tổ Lý
 3 Nguyễn Thị Tịnh  Tổ Hóa
 4 Phan Thị Liên Chi  Tổ Sinh
 5 Nguyễn Thị Phương Linh  Tổ Tin
 6 Nguyễn Thị Thu Thủy  Tổ Sử
 7 Đinh Thị Ngọc Gái  Tổ Địa
 8 Hồ Thị Minh Quyên  Tổ Anh văn
 9 Nguyễn Thị Nông  Tổ Pháp văn
 10 Phan Thị Nhuận  Tổ Thể dục
 11 Trương Thị Hoài  Tổ Văn phòng
 12 Huỳnh Văn Thủy  Tổ Bảo vệ

 

Lịch làm việc tuần 28 (từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
Lịch làm việc tuần 27 (từ 11/3/2019 đến 17/3/2019)
Lịch làm việc tuần 26 (từ 4/3/2019 đến 10/3/2019)
Lịch làm việc tuần 25 (từ 25/2/2019 đến 3/3/2019)
Lịch làm việc tuần 24 (từ 18/2/2019 đến 24/2/2019)