Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 23-04-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
THÔNG TIN THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO (V/v xét tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú)  

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             PHAN CHÂU TRINH                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
       DANH HIỆU NGND, NGƯT
                 CẤP CƠ SỞ
                    --------
        Số: 415/TB-HĐCSPCT                                                                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2016.
                                                                     THÔNG BÁO
                                                     Về việc xét tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú
          Sau khi nhà trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Nhà giáo ưu tú. Hội đồng xét tặng Danh hiệu NGND, NGƯT cấp cơ sở. Trường THPT Phan Châu Trinh thông báo công khai danh sách các Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú để xin ý kiến của nhân dân. Các ý kiến xin gửi bằng văn bản đến Bà Nguyễn Thị Thảo Sương. Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng theo địa chỉ Trường THPT Phan Châu Trinh, số 154 Lê Lợi Đà Nẵng kể từ ngày ra thông báo đến ngày 01/11/2016.
          Danh sách Nhà giáo đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

Số
TT
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác
1 Trần Văn Quang Hiệu trưởng - Trường Trung học phổ thông
Phan Châu Trinh
2 Hoàng Văn Khánh Giáo viên - Trường Trung học phổ thông
Phan Châu Trinh
3 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên - Trường Trung học phổ thông
Phan Châu Trinh

           Tổng cộng danh sách này có 03 Nhà giáo. 
                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG
                                                                                                                      CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Thông báo cơ quan
- Thông báo Website cơ quan
                                                                                                           Nguyễn Thị Thảo Sương

CÁC TIN KHÁC
Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 (Khối 10, 11 và 12) (14-04-2018)
Lịch kiểm tra chất lượng tuyển sinh Đại học lần 2 năm học 2017-2018 (14-04-2018)
Kế hoạch thi chọn HSG cấp trường (khối 10 và khối 11) năm học 2017-2018 (27-02-2018)
Tin buồn (03-02-2018)
SBD-Phòng kiểm tra chất lượng tuyển sinh Đại học lần 1 Năm học 2017-2018 (02-02-2018)
Lịch kiểm tra chất lượng tuyển sinh Đại học lần 1 năm học 2017-2018 (15-01-2018)
SBD - Phòng kiểm tra HK1 khối 10 năm học 2017-2018 (22-12-2017)
SBD - Phòng kiểm tra HK1 khối 11 năm học 2017-2018 (22-12-2017)
SBD - Phòng kiểm tra HK1 khối 12 năm học 2017-2018 (22-12-2017)
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 (22-12-2017)
Kế hoạch phân công kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ (0 giờ ngày 01/01/2018) (22-12-2017)
QUYẾT ĐỊNH (v/v thành lập Ban kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ 0 giờ ngày 01/01/2018) (22-12-2017)
TIN BUỒN (27-11-2017)
Lịch thi thử THPTQG Năm học 2016-2017 (02-05-2017)
Danh sách Mã đăng nhập kiểm tra thông tin đăng ký thi THPTQG năm 2017 (21-04-2017)
Lịch kiểm tra chất lượng tuyển sinh Đại học lần 2 - Năm học 2016-2017 (08-04-2017)
Lịch kiểm tra Học kỳ II - Năm học 2016-2017 (Khối 10, Khối 11) (08-04-2017)
Thông báo hoãn tổ chức lễ 65 năm (29-03-2017)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (23-03-2017)
SBD - Phòng kiểm tra thử chất lượng TSĐH lần 1 năm học 2016-2017 (04-02-2017)
Lịch kiểm tra chất lượng tuyển sinh Đại học lần 1 - Năm học 2016-2017 (17-01-2017)
SBD - Phòng kiểm tra HK1 (khối 10, 11 và 12) năm học 2016-2017 (27-12-2016)
Thông báo mời CHS của trường qua các thế hệ đến họp mặt... (22-12-2016)
Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (08-12-2016)
Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường THPT Phan Châu Trinh (26-11-2016)
Lịch làm việc tuần 33 (từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)
Lịch làm việc tuần 32 (từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)
Lịch làm việc tuần 31 (từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)
Lịch công tác tháng 4 năm 2018
Lịch làm việc tuần 30 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)