Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 15-12-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Pháp-Nhật
  Ôn tập môn Tiếng Nhật lớp 12 học kỳ II (2017-2018)  

  Ôn tập môn Tiếng Nhật lớp 11 học kỳ II (2017-2018)  

  Ôn tập môn Tiếng Nhật lớp 10 học kỳ II (2017-2018)  

  Ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 12 học kỳ II (2017-2018)  

  Ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 11 học kỳ II (2017-2018)  

  Ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 10 học kỳ II (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 12 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 11 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 10 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 11 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN2) Học kỳ 1 (2016-2017)  

Lịch làm việc tuần 15 (từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
Lịch làm việc tuần 14 (từ 03/12/2018 đến 9/12/2018)
Lịch làm việc tuần 13 (từ 26/11/2018 đến 2/12/2018)
Lịch làm việc tuần 12 (từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
Lịch làm việc tuần 11 (từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)