Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 28-03-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Pháp-Nhật
  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 12 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 11 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 10 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 11 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN2) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp HK1 năm học 2016-2017 (có điều chỉnh)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Ngữ pháp)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Từ vựng)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Đọc)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Nghe)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N5 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp 12_sn (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp 11_sn (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp 11_nn2 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp 10_nn2 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp-NN2 Khối 12 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Nội dung ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 10 (kiểm tra học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)  

  Nội dung ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 11 (kiểm tra học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)  

  Nội dung ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 12 (kiểm tra học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)  

Lịch làm việc tuần 29 (từ 27/3/2017 đến 2/4/2017)
Lịch làm việc tuần 28 (từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)
Lịch làm việc tuần 27 (từ 13/3/2017 đến 19/3/2017)
Lịch làm việc tuần 26 (từ 6/3/2017 đến 12/3/2017)
Lịch công tác tháng 03 năm 2017