Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 26-02-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Pháp-Nhật
  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật (NN1) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN2) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp (NN1) lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 12 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 11 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Nhật 10 Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 11 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN1) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Đề cương ôn tập môn Tiếng Pháp 12 (NN2) Học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Pháp HK1 năm học 2016-2017 (có điều chỉnh)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Ngữ pháp)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Từ vựng)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Đọc)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N4 (Nghe)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Tiếng Nhật N5 (HK1 năm học 2016-2017)  

Lịch làm việc tuần 25 (từ 26/2/2018 đến 4/3/2018)
Lịch làm việc tuần 24 (từ 19/2/2018 đến 25/2/2018)
Lịch công tác tháng 2 năm 2018
Lịch làm việc tuần 23 (từ 5/2/2018 đến 11/2/2018)
Lịch làm việc tuần 22 (từ 29/1/2018 đến 4/2/2018)