Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 15-11-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Lịch sử
  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 11 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 10 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 10 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 11 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 24)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 8)  

  Giáo án lớp 10 (tiết 3)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 25)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 19, 20, 21)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 1)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 45)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 25-26)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 22)  

Lịch làm việc tuần 11 (từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
Lịch làm việc tuần 10 (từ 5/11/2018 đến 11/11/2018)
Lịch làm việc tuần 9 (từ 29/10/2018 đến 4/11/2018)
Lịch công tác tháng 10 năm 2018
Lịch làm việc tuần 8 (từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)