Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 14-12-2017  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Lịch sử
  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử lớp 12 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 11 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 10 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 12 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 11 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 10 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 11 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 10 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 10 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 11 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (học kỳ I năm học 2015-2016)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 24)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 8)  

Lịch làm việc tuần 15 (từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)
Lịch công tác tháng 12 năm học 2017-2018
Lịch làm việc tuần 14 (từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)
Lịch làm việc tuần 13 (từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)
Lịch làm việc tuần 12 (từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)