Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 19-04-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Lịch sử
  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10, 11 và 12 học kỳ II (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử lớp 12 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 11 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 10 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 12 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 11 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 10 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

Lịch làm việc tuần 32 (từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)
Lịch làm việc tuần 31 (từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)
Lịch công tác tháng 4 năm 2018
Lịch làm việc tuần 30 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)
Lịch làm việc tuần 29 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)