Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 02-06-2020  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Lịch sử
  Ôn tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (môn Lịch sử)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10 (Học kỳ 2 năm học 2018-2019)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 11 (Học kỳ 2 năm học 2018-2019)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (Học kỳ 2 năm học 2018-2019)  

  Đề cương kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 (Học kỳ 1 năm học 2018-2019)  

  Đề cương kiểm tra môn Lịch sử lớp 11 (Học kỳ 1 năm học 2018-2019)  

  Đề cương kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 (Học kỳ 1 năm học 2018-2019)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10, 11 và 12 học kỳ II (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 24)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 8)  

  Giáo án lớp 10 (tiết 3)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 25)  

  Giáo án lớp 12 (tiết 19, 20, 21)  

  Giáo án lớp 11 (tiết 1)