Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời. A.U.pit (Lit-va) *** Học để là người (Tục ngữ) *** Học - học nữa - học mãi (Lê-nin) ***
Hôm nay, ngày 19-10-2018  
   
 
Trang chủ Thông tin nội bộ Liên hệ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập Mật khẩu
TIN BÀI BỘ MÔN - Lịch sử
  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10, 11 và 12 học kỳ II (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề tham khảo môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 (2017-2018)  

  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 10 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử lớp 12 (2016-2017)  

  Ôn tập môn Lịch sử lớp 12 học kỳ 2 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 11 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 10 học kỳ 1 (2016-2017)  

  Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử học kỳ 1 (2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 12 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 11 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Câu hói trắc nghiệm tham khảo môn Lịch sử 10 (HK1 năm học 2016-2017)  

  Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 12 (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)  

Lịch làm việc tuần 7 (từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)
Lịch làm việc tuần 6 (từ 8/10/2018 đến 14/10/2018)
Lịch làm việc tuần 5 (từ 1/10/2018 đến 7/10/2018)
Lịch làm việc tuần 4 (từ 24/9/2018 đến 30/9/2018)
Lịch làm việc tuần 3 (từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)